Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty
1. umotywowane podanie skierowane do Wójta Gminy Nowa Ruda
2. kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydzielenie lokalu)

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 4
Biuro Obsługi Mieszkańców
74 872 09 01

W czasie trwania postępowania potrzebne dokumenty można składać bezpośrednio:
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 4
parter
Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich Obrony Cywilnej
Główny specjalista ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Anna Juszczak
(74) 872 0919

Termin załatwienia sprawy
Termin wymeldowania z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej rozpatruje się w przeciągu 2 miesięcy od złożenia dokumentów.
W wyniku prowadzonych czynności organ może wydać następujące decyzje:
- decyzja administracyjna o wymeldowaniu
- decyzja administracyjna o braku podstaw do wymeldowania
- decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania
- decyzja administracyjna zawieszająca postępowanie
podstawa prawna KPA ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku
(Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Opłaty
za złożenie wniosku - 10,00 zł
w przypadku wydania decyzji umarzającej następuje zwrot poniesionych kosztów.

Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Podstawa prawna
 Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U z 2020 poz. 256 z późn.zm.)

metryczka


Wytworzył: Anna Juszczak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 09:13:44)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (2 października 2020, 12:04:17)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3281