Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Ustanowienie koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Nowa Ruda pełni Sylwia Maciejczyk - Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzanie Kryzysowego. [...]

metryczka