Strona główna

Strona główna


Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Nysie nr WR.ZUZ.4.4210.206.2023.TD z dnia 14.11.2023 r.

Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.4210.206.2023.TD z ndia 14.11.2023 r.pdf (455kB) pdf

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
Informacja dotycząca aktualizacji programu ochrony powietrza.pdf (565kB) pdf


Zawiadomienie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 

ITOŚ.4123.15.2023.MCh z dnia 17.10.2023 r. o zamiarze 

włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Nowa Ruda

Zawiadomienie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.4123.15.2023.MCh z dnia 17.10.2023 r. o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda.pdf (107kB) pdf

Zawiadomienie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.4123.15.2023.MCh z dnia 17.10.2023 r. o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda.docx (16kB) wordWniosek oraz procedura podłączenia nieruchomości do 

sieci kanalizacyjnej w Jugowie

Zlecenie.odt (14kB) plik

procedura(2)(3).docx (12kB) word
Zbiorcze zestawienie punktów dystrybucji tabletek jodku potasu
na obszarze Gminy Nowa Ruda oraz informacja o dawkowaniu

zbiorcze zestawienie.docx (11kB) word
dawkowanie jodku potasu.pdf (97kB) pdf
 DYŻUR PRACOWNIKA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (KAŻDY CZWARTEK) W GODZINACH 9.00-11.00 i 11.30 - 14.00


W każdą pracującą środę - dyżur telefoniczny ZUS, 74 649 75 10 w godz. 9.00-14.00ZdjęcieURZĄD GMINY NOWA RUDA  

ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

tel: (+48-74) 872 0900
tel: (+48-74) 872 0901
fax: (+48-74) 872 5083
e-mail sekretariat@gmina.nowaruda.pl


Urząd Gminy Nowa Ruda                                Gmina Nowa Ruda

      NIP:  885-10-02-747                                   NIP:  885-15-34-651
        REGON:   000536580                                REGON:   890718142


WÓJT GMINY NOWA RUDA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW WE WTORKI W GODZINACH 11.30 - 16.30


  URZĄD GMINY NOWA RUDA CZYNNY W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK - 7.30 - 15.30
WTOREK - 7.30 - 16.30
PIĄTEK - 7.30 - 14.30


KASA URZĘDU
 CODZIENNIE W GODZINACH 8.00-13.00


Numery kont

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie
ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa RudaOPŁATA ZA DOKUMENTY PLANISTYCZNE
PODATKI
OPŁATA SKARBOWA
Rachunek: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001


CZYNSZ
Rachunek: 23 95360001 3001 0006 7351 0028

UWAGA !
GMINA NOWA RUDA INFORMUJE, IŻ WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK PRZYPISANY PŁATNIKOWIWADIUM, PORĘCZENIE, GWARANCJA
Rachunek: 62 95360001 3001 0006 7351 0005


OPŁATA ZA PODŁĄCZENIE DO INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W BOŻKOWIE Rachunek: 93 95360001 3001 0006 7351 0029

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (18 maja 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (18 maja 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (30 listopada 2023, 07:58:08)
Zmieniono: usunięcie informacji Wód Polskich - WR.ZUZ.4.4210.183.2023.KK

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 560128