Strona główna

Strona główna

Od dnia 12 lutego 2024 roku mieszkańcom Gminy Nowa Ruda płacącym podatki od nieruchomości, rolny i leśny są doręczane decyzje podatkowe. Akcja potrwa do 29 lutego 2024 r.

Decyzje będą dostarczane do domów popołudniami od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele.


Od dnia 12 lutego 2024 roku mieszkańcom gminy Nowa Ruda płacącym podatki od nieruchomości, rolny i leśny są doręczane decyzje podatkowe. Akcja potrwa do 29 lutego 2024 r.

Decyzje będą dostarczane do domów popołudniami od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele.

Przypominamy, że osoby doręczające decyzje nie są upoważnione do pobierania żadnych środków pieniężnych na podatki, mają jedynie doręczyć decyzje!!! Przestrzegamy przed oszustami!!!

Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Terminy płatności rat podatków od nieruchomości i podatku rolnego:

I rata - do 15 marca

II rata - do 16 maja

III rata - do 15 września

IV rata - do 15 listopada

Nadal obowiązują przepisy dotyczące zasad płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zgodnie z którymi jeżeli kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłat należy dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej na konto bankowe

73 9536 0001 3001 0006 7351 0001

Bezpłatnie można dokonywać przelewów w Oddziałach GBS na ul. Rynek 14 w Nowej Rudzie, ul. Radkowskiej 4 w Nowej Rudzie-Słupcu oraz na ul. Głównej 83 w Jugowie.

W kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda czynnej codziennie w godzinach od 8.00-13.00.

Na poczcie oraz w dowolnym banku zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danej placówce.
Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że od dnia 1 lutego 2024 r.  

do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmowane są wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

wykorzystywanego do produkcji rolnej.


FORMULARZ INFORMACJI.pdf (114kB) pdf
PROCEDURA 2024 r..pdf (151kB) pdf
WNIOSEK 2024- zwrot podatku akcyzowego.pdf (1067kB) pdf
oświadczenie.doc (87kB) word

Zawiadomienie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.4123.15.2023.MCh z dnia 30.01.2024 r. o włączeniu karty adresowej zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda
Zawiadomienie.pdf (100kB) pdf
Zawiadomienie.docx (17kB) word
Karta adresowa zabytku.pdf (832kB) pdf


Wniosek oraz procedura podłączenia nieruchomości do 

sieci kanalizacyjnej w Jugowie

Zlecenie.odt (14kB) plik

procedura(2)(3).docx (12kB) word


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

w Nowej Rudzie informuje, że

od dnia 19.02.2024r. istnieje możliwość włączania

użytkowników do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości Jugów

ogłoszenie o możliwości przyłączania-pdf.pdf (120kB) pdf
Zbiorcze zestawienie punktów dystrybucji tabletek jodku potasu
na obszarze Gminy Nowa Ruda oraz informacja o dawkowaniu

zbiorcze zestawienie.docx (11kB) word
dawkowanie jodku potasu.pdf (97kB) pdf

ZdjęcieURZĄD GMINY NOWA RUDA  

ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

tel: (+48-74) 872 0900
tel: (+48-74) 872 0901
fax: (+48-74) 872 5083
e-mail sekretariat@gmina.nowaruda.pl


Urząd Gminy Nowa Ruda                                Gmina Nowa Ruda

      NIP:  885-10-02-747                                   NIP:  885-15-34-651
        REGON:   000536580                                REGON:   890718142


WÓJT GMINY NOWA RUDA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW WE WTORKI W GODZINACH 11.30 - 16.30


  URZĄD GMINY NOWA RUDA CZYNNY W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK - 7.30 - 15.30
WTOREK - 7.30 - 16.30
PIĄTEK - 7.30 - 14.30


KASA URZĘDU
 CODZIENNIE W GODZINACH 8.00-13.00


Numery kont

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie
ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa RudaOPŁATA ZA DOKUMENTY PLANISTYCZNE
PODATKI
OPŁATA SKARBOWA
Rachunek: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001


CZYNSZ
Rachunek: 23 95360001 3001 0006 7351 0028

UWAGA !
GMINA NOWA RUDA INFORMUJE, IŻ WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK PRZYPISANY PŁATNIKOWIWADIUM, PORĘCZENIE, GWARANCJA
Rachunek: 62 95360001 3001 0006 7351 0005


OPŁATA ZA PODŁĄCZENIE DO INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W BOŻKOWIE Rachunek: 93 95360001 3001 0006 7351 0029

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (18 maja 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (18 maja 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (21 lutego 2024, 13:07:03)
Zmieniono: dodanie informacji o przyłączeniu do kanalizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 575697