Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy , że z dniem 13 czerwca 2023 roku Sołtysi Gminy Nowa Ruda nie będą pobierać opłat za podatki oraz odpady komunalne.
Wpłaty dokonywać można w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:00) lub przelewem na konto bankowe Gminy Nowa Ruda :

- PODATKI :
Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2,
57-400 Nowa Ruda
Rachunek : 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie
ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda

- WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK PRZYPISANY PŁATNIKOWIWójt Gminy Nowa Ruda informuje, iż z dniem 2 czerwca 2023 roku została zakończona sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Nowa Ruda.

Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4211.12.2023.MM
Zawiadomienie Wody Polskie.pdf (360kB) pdf


Zbiorcze zestawienie punktów dystrybucji tabletek jodku potasu
na obszarze Gminy Nowa Ruda oraz informacja o dawkowaniu

m-ca dystrybucji jodku potasu.pdf (105kB) pdf
dawkowanie jodku potasu.pdf (97kB) pdf DYŻUR PRACOWNIKA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (KAŻDY CZWARTEK) W GODZINACH 9.00-11.00 i 11.30 - 14.00


W każdą pracującą środę - dyżur telefoniczny ZUS, 74 649 75 10 w godz. 9.00-14.00ZdjęcieURZĄD GMINY NOWA RUDA  

ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

tel: (+48-74) 872 0900
tel: (+48-74) 872 0901
fax: (+48-74) 872 5083
e-mail sekretariat@gmina.nowaruda.pl


Urząd Gminy Nowa Ruda                                Gmina Nowa Ruda

      NIP:  885-10-02-747                                   NIP:  885-15-34-651
        REGON:   000536580                                REGON:   890718142


WÓJT GMINY NOWA RUDA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW WE WTORKI W GODZINACH 11.30 - 16.30


  URZĄD GMINY NOWA RUDA CZYNNY W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK - 7.30 - 15.30
WTOREK - 7.30 - 16.30
PIĄTEK - 7.30 - 14.30


KASA URZĘDU
 CODZIENNIE W GODZINACH 8.00-13.00


Numery kont

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie
ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa RudaOPŁATA ZA DOKUMENTY PLANISTYCZNE
PODATKI
OPŁATA SKARBOWA
Rachunek: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001


CZYNSZ
Rachunek: 23 95360001 3001 0006 7351 0028

UWAGA !
GMINA NOWA RUDA INFORMUJE, IŻ WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK PRZYPISANY PŁATNIKOWIWADIUM, PORĘCZENIE, GWARANCJA
Rachunek: 62 95360001 3001 0006 7351 0005


OPŁATA ZA PODŁĄCZENIE DO INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W BOŻKOWIE Rachunek: 93 95360001 3001 0006 7351 0029

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (18 maja 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (18 maja 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Mateusz Hryckiewicz (5 czerwca 2023, 14:05:28)
Zmieniono: Dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 524622