Mienie Gminy

Mienie Gminy

Wykaz udzielonych ulg w zakresie czynszu mieszkalnego w roku 2021 w kwocie przekraczającej 500 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie czynszu mieszkalnego w roku 2021 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

metryczka