Jednostki pomocnicze Gminy Nowa Ruda

Jednostki pomocnicze Gminy Nowa Ruda

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - informacje

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073) Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Sołtysom i byłym [...]

metryczka