Informacje, przepisy ogólne dotyczące wyborów, referendów

Informacje, przepisy ogólne dotyczące wyborów, referendów

POSTANOWIENIE Nr 62/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II z dnia 25 kwietnia 2023 r.

 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowa Ruda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 9 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZARZĄDZENIA NR 61 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, RADNYCH RAD POWIATÓW [...]

metryczka