WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - informacje ogólne

Wszelkie informacje dotyczące zasad zgłaszania, zadań członków komisji itp. znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (link poniżej)Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych [...]

Ważne informacje dla wyborców

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, [...]

Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego z dnia 8 lutego 2024 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej [...]

metryczka