Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektora ds. budownictwa ogólnego w Referacie Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Inspektor ds. budownictwa ogólnego w Referacie Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa w Urzędzie Gminy Nowa Ruda [...]

metryczka