Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Podinspektor ds. rozwoju społeczności energetycznych Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego w Referacie Inwestycji Rozwoju i Promocji w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: podinspektor ds. rozwoju społeczności energetycznych partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego w Referacie Inwestycji Rozwoju i Promocji w Urzędzie Gminy Nowa Ruda [...]

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referenta w Referacie Rachunkowości Budżetowej i Dochodów w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Zarządzenie Nr _693_XII_2023.pdf (142kB) Zarządzenie Nr _693_XII_2023.docx (14kB) załącznik_do zarządzenia Nr_693_2023.pdf (186kB) załącznik_do zarządzenia Nr_693_2023.docx [...]

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda [...]

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Rachunkowości Budżetowej i Dochodów w Urzędzie Gminy Nowa Ruda [...]

WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Główny Specjalista ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne w ogłoszonym naborze na stanowisko : główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzenne [...]

metryczka