Wybory Prezydenta RP - 2020

Wybory Prezydenta RP - 2020

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla [...]

Zarządzenie nr 208/20

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 7 lipca 2020w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta [...]

Zarządzenie nr 185/20

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 9 czerwca 2020w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowa Ruda, odpowiedzialnych za obsługę informatyczną w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

Informacja na temat możliwości skorzystania przez wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

W związku z możliwością skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 kwietnia 2020 r. - wyznaczenie terminu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Gminie Nowa Ruda

W związku podjęciem decyzji o zamknięciu dla interesantów i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, Wójt Gminy Nowa Ruda zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 [...]

Zarządzenie nr 122/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 marca 2020

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. zarzadzenie nr 122_20.pdf (1413kB) [...]

Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 marca 2020 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowa Ruda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [...]

Postanowienie Nr 16/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 05.03.2020 r.

w sprawie odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowa Ruda w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [...]

metryczka