Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda zarzadzone na dzień 12 lipca 2020 roku

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda zarzadzone na dzień 12 lipca 2020 roku

Zarządzenie nr 177 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia ne 120 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda [...]

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w okręgu nr 12 w Dzikowcu, w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Nowa Ruda

Informuję, że w budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ulicy Niepodległości 4 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu, przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Dzikowcu. W ostatnim dniu zgodnie z [...]

POSTANOWIENIE NR 37/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. [...]

metryczka