Konsultacje społeczne i programy

Konsultacje społeczne i programy

Zarządzenie nr 620/23

Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 2 listopada 2023w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego na 2024 [...]

Zarządzenie nr 536/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego na 2022 rok

Zarzadzenie nr 536_21.pdf (535kB) Zarzadzenie nr 536_21.docx (11kB) Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia.pdf (3184kB) Załącznik nr 2 do Zarządzenia .pdf (160kB) Zalacznik nr 2 [...]

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Zarządzenie nr 54/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata [...]

Zarządzenie nr 601/20

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa [...]

Uchwała nr 195/XXV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok [...]

metryczka