skargi i wnioski

Procedura  przyjmowania  skarg  i  wniosków:

Wymagane dokumenty:
Skarga lub wniosek

Opłaty skarbowe:
Przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub wniosku nie podlega ww opłatom.

Termin i sposób załatwienia:
Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego). O sposobie załatwienia skargi powiadamia się skarżącego na piśmie (art. 237 § 3 KPA oraz art. 238 § 1 KPA).

Miejsce złożenia dokumentów:
Skargi i wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w sekretariacie Wójta Gminy, w pokoju nr 12 lub ustnie do protokołu  w  pokoju nr 13; drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl oraz poprzez system ePUAP.


Informacji w sprawach udziela:
Maria Wojcińska
maria.wojcinska@gmina.nowaruda.pl

Jednostka odpowiedzialna:
Sekretarz Gminy
57-400 Nowa Ruda  
ul. Niepodległości 2
Pokój nr 13,
tel. 74 872 0910

Podstawa prawna:
1.Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego    
/Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm./
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków / Dz. U. Nr 5, poz. 46/

Tryb odwoławczy:

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych. Istnieje jednak możliwość ponownego złożenia skargi lub wniosku pod warunkiem zaistnienia nowych okoliczności.

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (18 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (18 lipca 2016, 09:19:08)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (24 września 2020, 12:21:57)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10726