Rejestry Urzędu Gminy Nowa Ruda

1. Rejestr Uchwał Rady Gminy
2. Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy
3. Rejestr Postanowień Wójta Gminy
4. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
5. Rejestr skarg i wniosków
6. Rejestr zamówień publicznych
7. Rejestr pieczęci
8. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
9. Rejestr wyborców
10. Rejestr wydanych dowodów osobistych
11. Rejestr utrat dowodów osobistych
12. Rejestr wydanych poświadczeń zamieszkania
13. Rejestr wysłanych druków meldunkowych
14. Rejestr korespondencji
15. Rejestr przedpoborowych
16. Rejestr wezwań świadczeń rzeczowych i osobistych
17. Rejestr haseł dostępu do systemów informatycznych
18. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
19. Rejestr umów dzierżawy gruntów rolnych
20. Rejestr sprzedaży mienia komunalnego
21. Rejestr działek dożywotnich
22. Rejestr podatkowy
23. Rejestr wymiarowy zobowiązań podatkowych
24. Rejestr spraw cywilnych
25. Rejestr spraw karnych
26. Rejestr zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
27. Rejestr ewidencji planów zagospodarowania przestrzennego
28. Rejestr instytucji kultury Gminy Nowa Ruda
29. Rejestr postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
30. Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej
31. Centralny rejestr umów i porozumień zawieranych przez Gminę Nowa Ruda
32. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy  Nowa   Ruda -
Rejestr 30.12.2015.pdf (228kB) pdf
Rejestr 08.09.2016.pdf (239kB) pdf
rejestr 2023.pdf (278kB) pdf
33. Rejestr tzw. innych obiektów świadczących usługi noclegowe

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (22 lipca 2016)
Opublikował: Mateusz Hryckiewicz (22 lipca 2016, 10:07:09)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (29 września 2023, 11:44:08)
Zmieniono: dodanie rejestru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6997