Informacja dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Kandydat na członka komisji musi spełnić poniższe warunki:
1.    być obywatelem polskim,
2.    musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia,
3.    nie może być pozbawiony praw publicznych i praw wyborczych,
4.    stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym jest zgłoszony do komisji,
5.    być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
      Zgodnie z art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego – obwodową komisję wyborczą powołuje komisarz wyborczy spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych ( załącznik: wzor_zgloszenia_przez_komitet_doc(1).doc (56kB) word ). W związku z  powyższym wyborca, który chce się zaangażować w pracę komisji wyborczej powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do jednego z komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.  Wykaz jest dostępny na stronie PKW www.pkw.gov.pl Komitety mają pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów.
       Istnieje również możliwość zgłaszania swojej kandydatury do urzędnika wyborczego za pośrednictwem urzędu. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku kandydaci trafią na listę rezerwową i będą powołane przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu tylko w razie konieczności uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej ( załącznik: ObKW - wzór zgłoszenia przez wyborcę-2.docx (24kB) word ). Takie zgłoszenia można składać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ulicy Niepodległości 4 (przyjmujący - Aneta Witkowska - pełnomocnik ds. wyborów) w godzinach pracy urzędu. Należy zauważyć, iż samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że zgłoszona osoba zostanie na pewno powołana w skład komisji.

Diety członków komisji w tych wyborach:
- przewodniczący OKW- 700 zł
- z-ca przewodniczącego OKW- 600 zł
- członek OKW- 500 zł

Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 14.30 i nie ulega przedłużeniu.

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (6 maja 2024)
Opublikował: Aneta Witkowska (6 maja 2024, 12:19:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243