Informacja o podmiocie świadczącym usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odp. komunalnych z terenu Gminy Nowa Ruda

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALENE
Z TERENU GMINY NOWA RUDA
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


Wójt Gminy Nowa Ruda na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) informuje, iż podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowa Ruda jest firma ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Szczecińskiej 5, 54 – 517 Wrocław.

metryczka


Wytworzył: Janusz Król (4 sierpnia 2017)
Opublikował: Aneta Witkowska (4 sierpnia 2017, 07:49:38)

Ostatnia zmiana: Mateusz Hryckiewicz (5 czerwca 2023, 12:02:46)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1122