Uchwała nr 363/LIII/22Rady Gminy Nowa Rudaz dnia 1 grudnia 2022w sprawie zmieniająca uchwałę nr 355/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalnew treści uchwały

Uchwała nr 363/LIII/22
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 1 grudnia 2022


w sprawie zmieniająca uchwałę nr 355/LII/22 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

w treści uchwały


Uchwala.363.LIII.22.2022-12-01.pdf (172kB) pdf

głosowanie imienne
glosowanie imienne uchwaly 363.LIII.22.pdf (50kB) pdf
glosowanie imienne uchwaly 363.LIII.22.doc (88kB) html

publikacja
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
5921 z dnia 2022-12-02

metryczka


Opublikował: Aneta Witkowska (2 grudnia 2022, 14:01:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109