Konsultacje społeczne i programy

Konsultacje społeczne i programy

Uchwała nr 195/XXV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok [...]

Zarządzenie nr 496/20

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 października 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego na 2021 [...]

metryczka