Konsultacje społeczne i programy

Konsultacje społeczne i programy

Konsultacje w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Zarządzenie nr 54/21 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata [...]

Zarządzenie nr 601/20

Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa [...]

Uchwała nr 195/XXV/20

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok [...]

metryczka