Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Informacja na temat nowych zasad segregacji odpadów i nowej stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 r. - przeniesiona ze strony głównej

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że od 1 stycznia 2020 roku istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych.Uchwała Rady Gminy Nowa Ruda nr 123/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, zbadana w ramach nadzoru przez Kolegium Regionalnej Izby [...]

Deklaracja D 3

Deklaracja D 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym [...]

Deklaracja D 2

Deklaracja D 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych deklaracja D2.pdf (416kB) [...]

Deklaracja D 1

Deklaracja D 1 o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi dla nieruchomości komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość [...]

Wykaz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 112/XIII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwala.112.XIII.19.2019-12-30.pdf (101kB) głosowanie [...]

metryczka