Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda zarzadzone na dzień 12 lipca 2020 roku

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda zarzadzone na dzień 12 lipca 2020 roku

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w okręgu nr 12 w Dzikowcu, w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Nowa Ruda

Informuję, że w budynku Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ulicy Niepodległości 4 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu, przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Dzikowcu. W ostatnim dniu zgodnie z [...]

POSTANOWIENIE NR 37/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. [...]

metryczka