Strona główna

Strona główna

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie


Dlaczego spis powszechny jest ważny
dla nas wszystkich?


Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.
 
Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!  Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.
 
#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

link do strony GUS
Od 15 marca 2021 r. z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na SarsCov2 wśród pracowników Urzędu Gminy, w trosce o bezpieczeństwo obywateli, Wójt Gminy Nowa Ruda w celu zapewnienia ciągłości w działalności Urzędu podjęła decyzję o czasowym zamknięciu urzędu dla interesantów z zewnątrz.
W sprawach bieżących prosimy o kontakt  - 
tel. 74 872 09 00 - sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda,
74 872 09 01 - Biuro Obsługi Klienta
lub sekretariat@gmina.nowaruda.pl.

W przypadkach pilnych i wymagających kontaktu osobistego zapraszamy do BOK ul. Niepodległości 4 (budynek w głębi podwórza, w którym mieści się kasa).
Osoby zainteresowane będą przyjmowane pojedynczo.

Prosimy o wyrozumiałość.

* * *

Ograniczenie przyjęć interesantów dotyczy także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Załatwianie spraw pod numerem telefonu 74 872 45 72.

* * *

Dyżur pracownika ZUS w budynku A Urzędu Gminy Nowa Ruda zostanie wznowiony 17 maja.
Od 15 marca 2021 r. zawiesza się pełnienie dyżuru pracownika ZUS w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda.
W sytuacjach pilnych i wymagających osobistego kontaktu można udać się do placówki ZUS w Kłodzku Plac Chrobrego 21 lub dzwonić pod numery 74 649 75 10 albo 22 560 16 00.WÓJT GMINY NOWA RUDA OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI STAR 244 (JELCZ 5) O NR REJESTRACYJNYM WBN 684B

zarzadzenie nr 123_21.pdf (427kB) pdf
zarzadzenie nr 123_21.docx (23kB) word

INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU - SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI STAR 244 (JELCZ 5)
informacja.pdf (282kB) pdfZawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Jugów

Projekt MPZP dla części obrębu wsi Jugów jpg
Projekt MPZP dla części obrębu wsi Jugów pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń MPZP jpg
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń MPZP pdf

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA RUDA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MPZP CZĘŚCI OBRĘBU WSI JUGÓW
OGLOSZENIE.doc (18kB) word
Realizacja projektu - "Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku"
WAŻNA INFORMACJA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W NOWEJ RUDZIE DLA MIESZKAŃCÓW LUDWIKOWIC KŁ. - UL. LUDWIKOWSKIEJ, WĄSKIEJ, NADRZECZNEJ, GŁÓWNEJ I WIEJSKIEJ W SPRAWIE PODŁĄCZENIA DO NOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
pismo.pdf (318kB) pdf
Pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zakazu składowania odpadów bez zezwoleń
pismo.pdf (335kB) pdfOBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
DOTYCZĄCE BUDOWY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI JUGÓW
obwieszczenie.pdf (311kB) pdf


Ogłoszenie o naborze wniosków do programu " Moja Woda"URZĄD GMINY NOWA RUDA  

ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda

tel: (+48-74) 872 0900
tel: (+48-74) 872 0901
fax: (+48-74) 872 5083
e-mail sekretariat@gmina.nowaruda.pl


Urząd Gminy Nowa Ruda                                Gmina Nowa Ruda

      NIP:  885-10-02-747                                   NIP:  885-15-34-651
        REGON:   000536580                                REGON:   890718142


WÓJT GMINY NOWA RUDA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW WE WTORKI W GODZINACH 11.30 - 16.30

(zawieszone do odwołania)


  URZĄD GMINY NOWA RUDA CZYNNY W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK - 7.30 - 15.30
WTOREK - 7.30 - 16.30
PIĄTEK - 7.30 - 14.30


KASA URZĘDU
 CODZIENNIE W GODZINACH 8.00-13.00


Numery kont

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie
ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa RudaOPŁATA ZA DOKUMENTY PLANISTYCZNE
PODATKI
Rachunek: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001


CZYNSZ
Rachunek: 23 95360001 3001 0006 7351 0028

UWAGA !
GMINA NOWA RUDA INFORMUJE, IŻ WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK PRZYPISANY PŁATNIKOWIWADIUM, PORĘCZENIE, GWARANCJA
Rachunek: 62 95360001 3001 0006 7351 0005


OPŁATA ZA PODŁĄCZENIE DO INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W BOŻKOWIE Rachunek: 93 95360001 3001 0006 7351 0029

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (18 maja 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (18 maja 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (10 maja 2021, 13:46:13)
Zmieniono: dodanie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337384