Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze uchwały »Uchwała nr 279/XXXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Nowa Ruda, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych w kadencji 2014-2018

Uchwała nr 278/XXXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr 262/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Uchwała nr 277/XXXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2017


zmiany załącznika do uchwały Nr 76/X/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 17 września 2015 r. z późń. zm. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020 z perspektywą do 2030 dla Gminy Nowa Ruda z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała nr 276/XXXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadań z zakresu dróg publicznych

Uchwała nr 275/XXXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 274/XXXVII/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Uchwała nr 273/XXXVI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 lipca 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2017

Uchwała nr 272/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowa Ruda na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Uchwała nr 271/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych

Uchwała nr 270/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Ruda na lata 2017 - 2019

Uchwała nr 269/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr 268/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie dopłat dla odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr 267/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 266/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 265/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 264/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Uchwała nr 263/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Ruda z tytułu wykonania budżetu za rok 2016

Uchwała nr 262/XXXV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 261/XXXIV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 16 maja 2017


w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 260/XXXIV/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 16 maja 2017


w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij