Organizacja Urzędu

Wójt - mgr Adrianna Mierzejewska
(74) 872 0900

Zastępca Wójta - mgr Anna Zawiślak
(74) 872 09010


Sekretarz - mgr Barbara Zaborowska (zastępstwo za Marię Wojcińską)
(74) 872 0902Skarbnik - mgr Urszula Brzóska
(74) 872 0932- REFERAT ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ

Zastępca kierownika Referatu - mgr Sylwia Maciejczyk
(74) 872 0912

mgr Aneta Witkowska             
mgr Elżbieta Tyszka
mgr Anna Juszczak
mgr Agnieszka Polak  
inż. Piotr Brzóska
mgr inż. Mateusz Hryckiewicz
mgr Iwona Stańczyk
mgr Kornelia Garbowska
Paweł Urbanowicz-REFERAT ADMINISTRACJI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA
Kierownik - mgr inż. Krzysztof Niebora
(74) 872 0945
mgr Dawid Fecko
Dawid Gruda
mgr Kamila Złotnik
Marta Jaskółka


- REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
Kierownik - mgr Renata Krazińska
(74) 872 0918
Zastępca kierownika referatu
inż. Dorota Król

mgr Anna Kochniarczyk
mgr Dagmara Karczyńska
mgr inż. Natalia Pawłowska

REFERAT ROZWOJU, PROMOCJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik - mgr Paweł Szafran
(74) 872 0907
Zastępca Kierownika - mgr Dominika Marczak
                  
inż.  Paweł Jakubiak     
inż. Eliza Pawlak
Renata Herter
Izabela Zadrożna
mgr Barbara Adamska


- REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik - mgr inż. Tomasz Zieliński
(74) 872 0940

inż. Paweł Rogóż
mgr Radosław Gorczycki
Karolina Chorągwicka


 
- REFERAT  RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I DOCHODÓW
Kierownik - mgr Urszula Brzóska
(74) 872 0932

       
mgr Patrycja Jarecka - Ciupa
mgr Barbara Michalak
mgr Jadwiga Burczyk-Drożdżowska                            
mgr Agnieszka Burek
mgr Gabriela Koleśnik
mgr Stanisława Bachleda - Kuzak
mgr Jolanta Gracz   
mgr Anna Glanc                                                                                                                                                                                                                                                                                       
KrystynaPołetek                                                                                                                                                
Stanisława Paździorko
Lilianna Lorenc
mgr Danuta Bolisęga
mgr Marzena Borkowska
mgr Agnieszka Szadkowska
mgr Anna Bielecka
mgr Katarzyna Mikuta
- REFERAT OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kierownik - mgr Izabela Słowek-Chorób
(74) 872 0911
Zastępca Kierownika - mgr Danuta Radzik-Dyl
Marta Kołodziej
mgr inż. Katarzyna Mróz

- SAMODZIELNE STANOWISKA
  Paweł Mazurkiewicz,


metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (13 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (13 lipca 2016, 14:24:59)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (9 czerwca 2021, 11:27:19)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11445