Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Płatnikami podatku od nieruchomości są: Osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego [...]

metryczka