Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

WÓJT GMINY NOWA RUDA INFORMUJE, ŻE OD CZERWCA DO PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU NA TERENIE GMINY NOWA RUDA PROWADZONA BĘDZIE KONTROLA WYKONYWANIA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZKÓW OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, OSADNIKÓW W [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - PROJEKT PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA STREF W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM, W KTÓRYM W 2018 R. ZOSTAŁY PRZEKROCZONE POZIOMY DOPUSZCZALNE I DOCELOWE SUBSTANCJI W POWIETRZU WRAZ Z [...]

metryczka