Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2019

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2019

Zarządzenie nr 494/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 1 października 2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu [...]

Druki dotyczące zaświadczeń o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWA RUDA Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU

 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

Zarządzenie nr 449/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 2 września 2019

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarzadzenie nr 449_19.pdf (739kB) [...]

Zarządzenie nr 450/19 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 2 września 2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowa Ruda, odpowiedzialnych za obsługę informatyczną w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

Zgłoszenie kandydatów do OKW przez komitet wyborczy

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 września 2019 roku do godziny 14.30 w budynku urzędu przy ulicy Niepodległości 4, pokój nr 3 [...]

Samodzielne zgłoszenie kandydatury na członka OKW

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 września 2019 roku do godziny 14.30 w budynku urzędu przy ulicy Niepodległości 4, pokój nr 3 [...]

Postanowienie Nr 282/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie podziału Gminy Nowa Ruda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [...]

Odnośnik do serwisu informacyjnego o wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Informujemy, że akty prawne i wszelkiego rodzaju informacje, wyjaśnienia i komunikaty w sprawach wyborczych, a także druki do pobrania umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej [...]

metryczka