Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - informacje ogólne


    Wypełnij wniosek Wniosek o przniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf (161kB) pdf o wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
    Do wniosku dołącz:
zgodę dotychczasowego Inwestora na przeniesienie decyzji, pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (Wnioskodawcy), z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Inwestor (Wnioskodawca) działa przez pełnomocnika,opłatę skarbową za przeniesienie decyzji w wysokości 56 zł.
Złóż wniosek wraz z załącznikami. Oświadczenie do wniosku o przeniesienie decyzji WZ.pdf (32kB) pdf
    W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.  Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:
- 56 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

- 17 zł - opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika

metryczka


Wytworzył: Barbara Łopatka (14 kwietnia 2023)
Opublikował: Aneta Witkowska (14 kwietnia 2023, 09:16:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 993