Udostępnienie do wglądu mpzp

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
udzielanie informacji– Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 2 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Godziny przyjmowania klientów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 7.30 do 16.30
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
Opłaty:
Wgląd do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest bezpłatny.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 14:52:32)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (23 lipca 2020, 11:03:44)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4292