Bezpłatny dowóz wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym


BEZPŁATNY DOWÓZ WYBORCÓW


Urząd Gminy Nowa Ruda informuje, że w terminie do 2 października 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Ruda -  pokój nr  2 w budynku urzędu przy ul. Niepodległości 2, pod numerem telefonu 74 872 0917 lub 74 872 0906, lub na adres e-mail:  a.tomczuk@gmina.nowaruda.pl
Wnioski do pobrania osobiście w punkcie obsługi urzędu przy ul. Niepodległości 4 oraz u pracowników urzędu -  Anety Witkowskiej - pokój nr 3 w budynku przy ul. Niepodległości 4, Agnieszki Tomczuk - pokój nr 2 w budynku urzędu przy ul. Niepodległości 2.

UWAGA

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Poniżej zgłoszenie oraz klauzula RODO 

zgłoszenie.docx (18kB) word

klauzula informacyjna - transport do lokalu wyborczego.odt (25kB) plik


metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (19 września 2023)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 września 2023, 10:54:08)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (26 września 2023, 08:28:30)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470