ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 50.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 130.000,00 ZŁ NETTO

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 50.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 130.000,00 ZŁ NETTO

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku komunalnym położonym w Ludwikowicach Kł. Polna 9

Uwaga ! W przedmiarze robót pozycję 9 i 10 tj. Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi w ilości 3 m3, należy traktować jako analogię i oszacować w tej pozycji całkowity koszt [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych na zadaniu pn.:Budowa hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich"

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych na zadaniu pn.: [...]

metryczka