ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 50.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 130.000,00 ZŁ NETTO

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 50.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 130.000,00 ZŁ NETTO

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Modernizacja instalacji wodnej w budynkach komunalnych

położonych w Woliborzu 153, Jugowie, ul. Główna 160, Świerkach 70 A i B, Przygórzu 225, Ludwikowicach Kł., ul. Główna 92 [...]

metryczka