ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.

1.Przebudowa drogi w Bożkowie dz.36, 40/28, długości ok 125  mb 2.Przebudowa drogi w Bożkowie dz.48/4, długości ok 53  mb 3.Przebudowa drogi w Sokolica/ Krajanów dz 151,148,453  długości ok 340 mb [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu przebudowy dróg stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

1.Przebudowa drogi w Bożkowie dz.36, 40/28, długości ok 125  mb 2.Przebudowa drogi w Bożkowie dz.48/4, długości ok 53  mb 3.Przebudowa drogi w Sokolica/ Krajanów dz 151,148,453  długości ok 340 mb [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Wykonanie projektu przebudowy dróg

1.Przebudowa drogi w Bożkowie dz.36, 40/28, długości ok 125  mb 2.Przebudowa drogi w Bożkowie dz.48/4, długości ok 53  mb 3.Przebudowa drogi w Sokolica/ Krajanów dz 151,148,453  długości ok 340 mb [...]

Zaproszenie do składania ofert na: Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej

termomodernizacji budynku Sali sportowej, położonej w miejscowości Jugów, 57-450 Jugów, dz. nr 341, Obręb 0007 Jugów, Gmina Nowa RudaZamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15 marca br. do godz. 9,00 oraz dopuszcza [...]

metryczka