ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ 15.000,00 ZŁ NETTO, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ NETTO

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na modernizację instalacji

elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy Nowa Ruda zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach z przeglądów elektrycznych [...]

Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zamówienia pn.: ..Czyszczenie oraz sprawdzanie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach stanowiących własność Gminy Nowa Ruda [...]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.: tankowanie paliw.

Tankowanie paliw z dystrybutora: etyliny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego ON do samochodów specjalnych pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w roku kalendarzowym [...]

metryczka