Nadawanie numerów porządkowych

1. Wymagane dokumenty :
- WNIOSEK NR PORZADKOWY.pdf (201kB) pdf
- załącznik do wniosku: mapa z naniesionym budynkiem po pomiarze powykonawczym
(dot. obiektów nowo wybudowanych).

2. Referat odpowiedzialny – Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Podinsp. ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym  - Dawid Fecko
(74) 872 0917

3. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2.

4. Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości następuje w drodze zawiadomienia Wójta Gminy Nowa Ruda.
Wydanie zawiadomienia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

5. Podstawa prawna :
- Rozdział 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 roku Nr 240, poz.2027).
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.10.2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (DZ. U. Nr 243, poz. 2432).

 

metryczka


Wytworzył: Dawid Fecko (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 10:55:28)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (5 kwietnia 2022, 08:43:42)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3190