Zaświadczenie o rewitalizacji

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 09 28
przyjmowanie wniosków i podań :
-  Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Nieodległości 2,
-  Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Niepodległości 4,
wydawanie dokumentów – Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 1 pokój nr 1
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być każdy. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Godziny przyjmowania klientów:
przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30
- wtorek w godzinach od 8.00 do 17.00
- piątek w godzinach od 7.30 do 14.30
godziny otwarcia kasy:
- poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00
- wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00
- piątek w godzinach od 8.00 do 13.00
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
za każdy egzemplarz  zaświadczenia - 17 zł,
za pełnomocnictwo - 17 zł.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną gminie można uiszczać:
bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie;  numer rachunku: 73 9536 0001 3001 0006 7351 0001,
w Kasie Urzędu Gminy, ul. Niepodległości 4.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Prawidłowo wypełniony wniosek  załatwiany jest w terminie 7 dni, maksymalnie - 14 dni.
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które można składać do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych- do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w Referacie Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego ul. Niepodległości 1 pok. nr 1.
Lista załączników do wniosku:
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej,
W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek do pobrania  - wniosek o zaświadczenie o rewitalizacji-1.pdf (91kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paweł Jakubiak (18 grudnia 2018)
Opublikował: Aneta Witkowska (18 grudnia 2018, 15:22:49)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (8 października 2020, 10:25:03)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3058