Zarządzenie nr 118/24Wójta Gminy Nowa Rudaz dnia 21 marca 2024w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Zarządzenie nr 118/24
Wójta Gminy Nowa Ruda
z dnia 21 marca 2024


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Zarzadzenie 118_24.pdf (8192kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Brzóska
Opublikował: Aneta Witkowska (28 marca 2024, 15:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110