Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 653)

Strona główna
rejestr zmian informacji

usunięcie zawiadomienia WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD Wód Polskich
Data: 2022-09-27 15:30:51
Autor: Aneta Witkowska
aktualizacja danych
Data: 2022-09-20 12:55:38
Autor: Aneta Witkowska
dodanie zawiadomienia WR.ZUZ.4.4210.230.2022.TD
Data: 2022-09-13 16:15:56
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 607 w obrębie Jugów OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda
Data: 2022-09-12 08:25:28
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji -zaw. WR.ZUZ.4.4210.223.2022.TD
Data: 2022-09-12 07:56:06
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji dla uchodźców
Data: 2022-09-07 13:46:59
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie inf. - strategia ZIP AW
Data: 2022-09-01 14:47:53
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji o akcyzie
Data: 2022-09-01 14:33:55
Autor: Aneta Witkowska
dodanie zaw. WR.ZUZ.4.4210.223.2022.TD
Data: 2022-08-31 13:22:31
Autor: Aneta Witkowska
Dodanie obwieszczenia - ogłoszenia o przystąp. do sporządz. mpzp obszaru położonego w obrębie wsi Sokolec
Data: 2022-08-25 10:11:10
Autor: Aneta Witkowska
dołączenie pliku pdf
Data: 2022-08-12 18:51:55
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania
Data: 2022-08-12 17:32:27
Autor: Aneta Witkowska
dodanie ogłoszenia o przystąpieniu do zmian w studium - ZP
Data: 2022-08-12 12:50:08
Autor: Aneta Witkowska
dodanie ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.165.2022.TD
Data: 2022-08-10 09:51:04
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji o włączeniu syren w dniu 1.08.2022 r.
Data: 2022-08-02 09:51:37
Autor: Aneta Witkowska
Dodanie informacji o akcyzie
Data: 2022-08-01 10:52:21
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji
Data: 2022-07-29 11:16:28
Autor: Aneta Witkowska
Usunięcie ZAWIADOMIENIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE WR.ZUZ.4.4210.166.2022.WB
Data: 2022-07-26 15:14:45
Autor: Aneta Witkowska
dod. dodanie zawiadomienia PGWWP - WR.ZUZ.4.4210.165.2022.TD
Data: 2022-07-20 14:32:26
Autor: Aneta Witkowska
dodanie PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO STRATEGII ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Data: 2022-07-18 14:22:33
Autor: Aneta Witkowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 653)

powrót do informacji »