Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 728)

Strona główna
rejestr zmian informacji

Dodanie informacji
Data: 2023-06-05 14:05:28
Autor: Mateusz Hryckiewicz
dodanie informacji w sprawie sprzedaży węgla
Data: 2023-06-02 13:52:58
Autor: Mateusz Hryckiewicz
usunięcie Zawiadomienia Wody Polskie
Data: 2023-05-26 08:58:25
Autor: Mateusz Hryckiewicz
dodanie zawiadomienia Wody polskie
Data: 2023-05-22 14:50:44
Autor: Mateusz Hryckiewicz
dodanie zawiadomienia PGWWP WR.ZUZ.4.4210.57.2023.MM
Data: 2023-05-17 13:09:20
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji usunięcie Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.04.2023 r.
Data: 2023-05-09 08:57:34
Autor: Aneta Witkowska
dodanie wniosku - sprzedaż węgla
Data: 2023-05-05 09:32:56
Autor: Aneta Witkowska
dodanie aktualnej informacji na temat zakupu węgla
Data: 2023-05-05 09:28:57
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji
Data: 2023-05-02 08:39:38
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie zawiadomienia PGWWP WR.ZUZ.4.4210.18.2023.MM z dnia 14.04.2023 r.
Data: 2023-04-28 11:55:11
Autor: Aneta Witkowska
aktualizacja danych
Data: 2023-04-21 10:47:18
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie zawiadomienia PGWWP nr WR.ZUZ.4.4210.44.2023.KK z dnia 06.04.2023 r. dodanie zawiadomienia PGWWP WR.ZUZ.4.4210.18.2023.MM z dnia 14.04.2023 r.
Data: 2023-04-20 14:37:38
Autor: Aneta Witkowska
dodanie obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.04.2023 r. o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data: 2023-04-18 14:38:26
Autor: Aneta Witkowska
dodanie - awiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie nr WR.ZUZ.4.4210.44.2023.KK z dnia 06.04.2023 r.
Data: 2023-04-12 14:52:03
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WPN.6320.2.2023.MŁ.1 z dnia 28.02.2023 r.
Data: 2023-04-12 13:32:30
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie informacji
Data: 2023-04-11 08:44:29
Autor: Aneta Witkowska
dodanie informacji
Data: 2023-04-06 12:47:18
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Data: 2023-04-03 08:09:11
Autor: Aneta Witkowska
usunięcie zawiadomień PGWWP o nr WR.ZUZ.4.4210.15.2023.WB WR.ZUZ.4.4210.17.2023.WB
Data: 2023-03-22 10:01:27
Autor: Aneta Witkowska
dod. obwieszczenia RDOŚ WPN.6320.2.2023.MŁ.1
Data: 2023-03-09 12:52:34
Autor: Aneta Witkowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 728)

powrót do informacji »