Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze uchwały »Uchwała nr 335/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


w sprawie podziału Gminy Nowa Ruda na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr 334/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 333/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

Uchwała nr 332/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach

Uchwała nr 331/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


w sprawie przyjęcia programu ,,Polityka Senioralna Gminy Nowa Ruda na lata 2018-2022"

Uchwała nr 330/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr 329/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości

Uchwała nr 328/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 327/XLV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2018


w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Rudana rok 2018

Uchwała nr 326/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 325/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie na lata 2018-2020

Uchwała nr 324/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2018 roku

Uchwała nr 323/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego w Woliborzu

Uchwała nr 322/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego polegającego na utrzymaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 321/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie udzielenia w roku 2018 dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda

Uchwała nr 320/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadań z zakresu dróg publicznych

Uchwała nr 319/XLIV/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 lutego 2018


w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Uchwała nr 318/XLII/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2018

Uchwała nr 317/XLII/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Ruda na 2018 rok

Uchwała nr 316/XLII/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek nr 1 oraz 52 AM 1 położonych w obrębie Wolibórz
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij