Przyznanie mieszkania komunalnego

Wymagane dokumenty
1. wniosek o przydziel mieszkania.pdf (37kB) pdf

Referat odpowiedzialny – Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym - Dawid Fecko
(74) 872 0917

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowa Ruda ul Niepodległości 4 pok. nr 5 od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 – 15.30.

Podstawa prawna.
1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz 733)
2. Uchwała nr 248/XXXII/2002 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28.06.2002 r. w sprawie zasada wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda.

Wnioski złożone do dnia 30 września każdego roku są rozpatrywane przez Wójta Gminy Nowa Ruda w celu zakwalifikowania ich począwszy od następnego roku. Przed sporządzeniem projektu listy Wójt Gminy zasięga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Projekty list osób przewidzianych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego podawane są do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Rady Gminy oraz Urzędzie Gminy w czasie którego każdy może składać uwagi i zastrzeżenia.
 Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej rozpatruje wniesione uwagi i zastrzeżenia do sporządzonego projektu list. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń Wójt Gminy ustala i podaje do publicznej wiadomości, nie później niż do 31 grudnia każdego roku ostateczne listy osób przewidzianych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego. Umowy z lokatorami zawiera Zarządca. Umowa ma charakter cywilnoprawny.


metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (19 lipca 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 08:28:08)

Ostatnia zmiana: Aneta Witkowska (19 lipca 2016, 08:33:36)
Zmieniono: Dodanie wniosku o przydział mieszkania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5161