Zamówienia o wartości nie przekraczającej 15.000,00 zł netto

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 15.000,00 zł netto

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: Prace geodezyjne polegające na podziale działki i ustaleniu granic

Wynik zapytania ofertowego nr GNG.271.8.2021.E  i wybór oferty na wykonanie prac geodezyjnych pn. podział działki nr 76/35 obr. Włodowice oraz wznowienie bądź ustalenie granic dz. nr 308 obr. Dzikowiec [...]

metryczka