Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Szefa Obrony Cywilnej Gminy Nowa Ruda z 2018 roku