PROFIL ZAUFANY

ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY-OTRZYMASZ KUBEK PROMOCYJNY
__________________________________________________________________________ Informujemy, że w ramach Projektu "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych
przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego"
realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013. Priorytet V Dobre zarządzanie. Działanie 5.2  Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej  istnieje możliwość potwierdzania
Profili Zaufanych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej ePUAP w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 4 - Punkt
Obsługi Interesantów.
Osoby potwierdzające profil otrzymają kubek promocyjny !

metryczka


Wytworzył: Aneta Witkowska (12 sierpnia 2016)
Opublikował: Aneta Witkowska (12 sierpnia 2016, 09:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666