OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY NOWA RUDA

Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie: przeciwdziałanie patologiom społecznym - ,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Bożków"
ogłoszenie o wyniku - przeciwdzialanie patologiom.pdf (61kB) pdfOgłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie:przeciwdziałanie patologiom społecznym ,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów"
OGŁOSZENIE O WYNIKU - przeciwdzialanie patologiom 1.pdf (60kB) pdfOgłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie: przeciwdziałanie patologiom społecznym ,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Czerwieńczyce"
OGŁOSZENIE O WYNIKU - przeciwdzialanie patologiom 2.pdf (60kB) pdf


Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie: przeciwdziałanie patologiom społecznym ,,Prowadzenie Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Wolibórz"
ogłoszenie o wyniku- przeciwdzialanie patologiom 3.pdf (55kB) pdf


Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie:ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w 2020 r. ,,Organizacja rehabilitacji dla kobiet po mastektomii"
wyniki konkursu - ochrona zdrowia.pdf (59kB) pdfOgłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie:podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalne, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w roku 2020
,,Promocja regionalnej twórczości artystyczno - kulturalnej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich, oraz klubów seniora z terenu Gminy Nowa Ruda"
OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU - tradycja narodowa.pdf (52kB) pdf


Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
,,Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w 2020 roku"
wyniki konkursu- konsumenci.pdf (60kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Danuta Radzik - Dyl (10 stycznia 2020)
Opublikował: Aneta Witkowska (10 stycznia 2020, 10:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183